دانلود*مدل هوش کسب و کار: مدل سازی راهبردی مدل استراتژیک*

مدل هوش کسب و کار مدل سازی راهبردی,,مدل استراتژیک|aoc40093963
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مدل هوش کسب و کار: مدل سازی راهبردی مدل استراتژیک هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مدل هوش کسب و کار: مدل سازی راهبردی

مدل استراتژیک

فهرست

1 مقدمه 4

2 مفاهیم اولیه 8

2.1 موقعیت، مقاصد و مراحل 8

2.2 مجریان 11

2.3 شاخص ها 12

2.4 اهداف چرخه عمر و عمکرد: مدل محدود شده دستگاه 19

2.5 خط زمان تکامل و محدودیت های زمانی برای اهداف 22

3 محدوده BIM و مکانیسم های مجزا 25

3.1 گرداوری: اجباری، اختیاری، گرینشی 26

3.2 طبقه بندی: ساخت مدل های چهارلایه OMG 26

3.3 تعمیم: زیرشاخه ها و تخصص ضوابط کسب و کار 30

3.4 نمودار دسته UML برای مکانیسم های مجزای BIM 30

4 تجزیه و تحلیل استراتژیک از طریق نقشه برداری 34

4.1 استدلال هدف (قصد): مدل رسمی (اصلی) 34

4.2 انالیز SWOT با BIM 39

4.3 تعریف نقشه استراتژیک، کارت امتیازدهی متعادل و شاخص های عملکرد کلیدی با BIM-42

4.4 مدل گرافیکی احتمالی به منظور استدلال اهداف 44

5 بررسی موردی 46

6 فعالیت های مربوطه 48

7 نتیجه گیری 50

8 ضمیمه 51

8.1 رده بندی BIM 51

ص 3

چکیده

هوش کسب و کار (BI) شامل محدوده ای از فناوری هایی می باشد که هدف آن کمک به سازمان های بزرگتر در تعیین حالت و کیفیت فعالیت هایشان می باشد. فعالیت های BI (هوش کسب و کار) در شرایط سازمان کسب و کار و اهدافش، استراتژی ها و تاکتیک ها، همچنین زمینه های گسترده تر (خارجی) شامل مقررات، رقبا،مشتریان، بازارها، غیره، می باشد. این شرایط کسب و کار (داخلی و خارجی) به تعریف کارایی مراحل کسب و کار، و نظارت موارد دیگر پرداخته تا این اطمینان حاصل شود که اهداف کسب و کار برآورده شده و مقررات و سیاست ها سازگار با آن می باشند. مدل هوش کسب و کار (BIM) مجموعه ای از ساختارها را برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل زمینه کسب و کارشامل اهداف، موقعیت ها، مراحل، مجریان، تاثیرها، شاخص های عملکردی کلیدی و موارد دیگر، ایجاد می کند. هدف آن حمایت از مدل سازی و تحلیل سازمان کسب و کار در سطح استراتژیکی و تاکتیکی می باشد. طرح های مدل هوش کسب و کار (BIM) می تواند برای فعالیت های نظارتی، شامل تحلیل، ارزیابی و حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد. این گزارش بعضی از نوآوری های مهم مدل هوش کسب و کار (BIM) ، شامل مفاهیم مقدماتی، مکانیسم های سازمانی، نمونه های آنالیز، همچنین نظر کلی بررسی موردی تفسیری را نشان می دهد.